Odporúčame

Zaujímavé produkty

Štatistiky
Nie
Áno
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
Cookie Poskytovateľ Účel Vypršanie
Zdrojové dáta pre štatistiky PrestaShop Zbiera štatistické údaje. 30 dní
_ga baboca.sk Tento súbor cookie je priradený k Google Universal Analytics. Používa sa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutý v každej požiadavke na stránku a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady stránok. 2 roky
_gat .baboca.sk Tento súbor cookie je priradený k službe Google Universal Analytics. Používa sa na zníženie počtu žiadostí, čím sa obmedzí zhromažďovanie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou. 1 minúta
_gid .baboca.sk Tento súbor cookie je nastavený službou Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránok. 1 deň
Preferencie
Nie
Áno
Tieto súbory cookie umožňujú poskytovanie rozšírenej funkčnosti a personalizácie, ako sú videá a živé rozhovory. Môžu byť nastavené nami alebo poskytovateľmi tretích strán, ktorých služby sme pridali na naše stránky.
Cookie Poskytovateľ Účel Vypršanie
Zdieľacie tlačidlá PrestaShop Tlačidlá na zdieľanie na sociálnych sieťach 30 dní